Túi zipper giấy kraft có cửa sổ

Sản phẩm được thiết kế: Túi zipper dáy bằng, có cửa sổ bo góc cách điệu nhấn xé đẹp mắt

Chất liệu: Kraft, PE, PETC

Danh mục: