Túi Zip bạc 1kg

Sản phẩm thiết kế: Túi zip bạc, đáy đứng mở tròn, bo góc, nhấn xé và một mặt bạc một mặt trong. Sản phẩm cao cấp chất lượng và đa năng dễ dàng sử dụng cùng với chi phí cực kì thấp.

Chất liệu sản phẩm: PE, AI, PET

Danh mục: