Túi hột xoài HD màu

 • Kích thước/Màu sắc: Túi hột xoài HD màu có nhiều màu sắc và kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Các kích thước sẵn có như:
  15×23 cm (Túi đựng 300gr)
  17×25 cm (Túi đựng 500gr)
  20×30 cm (Túi đựng 1kg)
  24×34 cm (Túi đựng 2kg)
  26×40 cm (Túi đựng 3kg)
  30×42 cm (Túi đựng 5kg)
  35×50 cm (Túi đựng 8kg)
  40×60 cm (Túi đựng 15kg)